Am ddim

Am ddim

Mae pawb yn hoffi cael rhywbeth am ddim... felly Am Ddim yw’r lle i chi.

Mae Am Ddim ar 3to3 yn drysor o nwyddau, ac mae popeth am ddim i gartrefi da. Beth bynnag yr ydych yn chwilio amdano, o gyfarpar ar gyfer y gegin i ddodrefn swyddfa, llyfrau i feics, mae posibilrwydd da y dewch o hyd iddo yma. Felly dewch i mewn i weld beth sydd ar gael.

Neu efallai bod gennych geriach yr hoffech gael gwared ohono. Dydych chi ddim eisiau ei daflu, ond dydych chi ddim yn credu y gallwch ei werthu chwaith. Am Ddim yw’r ateb. Hysbysebwch eich eitem sydd i’w chael am ddim yma. Yna, pan fyddwch yn cael ymateb, gallwch un ai bostio’r eitem - am ddim, os hoffech chi, neu gallwch ofyn i’r perchennog newydd dalu’r costau - neu drefnu iddo gasglu’r eitem ar adeg gyfleus.

Felly ewch amdani – rhowch gartref da i eitemau diangen rhywun. Mae’n fwy gwyrdd o lawer na’u taflu, ac yn rhoi mwy o foddhad hefyd.

Eitemau presennol

View Details